TRAINING

Die Suidwes Akademie

Abre van Buuren

Jongmense droom en word aangemoedig om te besluit watter beroep hulle gaan beoefen as hulle volwasse is. Die meeste jonges streef na opwindende, waaghalsige loopbane vol avontuur. Droomloopbane soos ‘n sport superster, vlieënier of chirurg is gewoonlik altyd op die lysie. Ongelukkig het die meeste droomloopbane vir die gemiddelde mens iets in gemeen: Dit is effe buite ons bereik.

Moet egter nooit moed opgee in jou soeke na ʼn opwindende en vervullende loopbaan nie. Jy het dalk nie gedroom om in landbou te werk nie, maar hier is jy, deel van ʼn dinamiese industrie en ʼn werknemer van een van die markleiers, Suidwes Landbou.

Suidwes Landbou bied ʼn opleidingstrategie om personeel te bemagtig en bevorder. Hierdie strategie sluit kwaliteit opleiding in wat in lyn is met besigheidsbehoeftes en wat op ‘n konsekwente, tydige en koste-effektiewe wyse gelewer word. Daarom is die Suidwes Akademie gestig.

Die Suidwes Akademie verseker vaardigheidsontwikkeling deur die bevordering van die oortuiging dat sakebehoeftes en mense se individuele behoeftes bereik kan word deur ‘n gedeelde visie, naamlik opleiding. Die opleiding van die werksmag sal help om te verseker dat die strategiese vereistes van die maatskappy behaal word.

Die doel van Suidwes Akademie is om te verseker dat Suidwes die uitdagings van die toekoms met groot sukses kan aanpak deur die effektiewe ontwikkeling en opleiding van alle personeel. Die Suidwes Akademie gaan op die volgende belangrike areas fokus:

Personeelbekendstelling – Die Suidwes Spel

Bekendstelling gee die nuwe werknemer ‘n objektiewe siening van die maatskappy, organisasiekultuur en werksetiek, wat die werknemer in staat sal stel om soomloos te integreer in die werksplek. Die is ook die geleentheid waar die nuwe werknemers die geskiedenis van die organisasie leer ken, en dit dien ook as die grondlegging vir die “Ek in Suidwes” gevoel.

Kultuur oriëntasie – Suidweskunde

Die fokus van hierdie program is om te verseker dat nuwe en bestaande werknemers die volgende konsepte verstaan:

  • Suidweskunde 101 – Die ek in Suidwes:Waar pas ek in by Suidwes en hoe maak ek die besigheid my eie?
  • Suidweskunde 102 – Interne Uitmuntendheid: Dit is uiters belangrik dat al ons personeel ons besigheid verstaan en hulle werk baie goed kan doen.
  • Suidweskunde 103 – Eksterne Uitmuntendheid: Effektiewe kommunikasie is een van die sleutels tot ʼn maatskappy se sukses. Sonder deeglike en effektiewe kommunikasie sal werknemers en/of werkgewers in die donker wees en kan misverstande ontstaan. Dit sal uiteindelik die maatskappy se groei en produktiwiteit belemmer.
  • Suidweskunde 201 – Verkoopstegnieke: Ons alaml is in verkope en is verantwoordelik vir die Suidwes naam. Al ons personeel moet die Suidwes verkoopsiklus verstaan en kan toepas.
  • Suidweskunde 202 – Klantediens:Die fokus is hier op kliënte verwagtinge en hoe om daarin te voorsien. Ons personeel moet verstaan dat ons geen besigheid het sonder ons klante nie.

Leierskap

Om ʼn goeie leier te wees verg dapperheid, selfondersoek, realisme en energie. Dit maak nie saak of jy nog by die onderpunt van die leer staan of al op die eerste trappie is nie, om ʼn leier te wees verleen aan jou respek en mense plaas hul vertroue in jou. Dit is belangrik dat ons die Suidwes leiers van die toekoms bemagtig om die organisasie die toekoms in te neem.

Vakleerlinge

Ons vakleerlinge word jaarliks in diens geneem om Suidwes en die industrie te ondersteun met die tekort aan goed opgeleide ambagslui. Ons het vakleerling nodig om ons instandhouding goed te kan doen en ook ons kliënte se landbou implemente te diens.

Leerlingskappe

Suidwes leerlingskappe help die werklose jeug in ons operasionele area om ʼn nasionaal erkende kwalifikasie te verwerf. Dit bied ook ‘n moontlike werksgeleentheid vir van hierdie leerlinge wat hulself bewys deur die verloop van die jaar.

Statutêr

Die statutêre opleiding word deur die Suid-Afrikaanse wetgtewing bepaal. Dit is die verantwoordelikheid van Suidwes Akademie om te verseker dat die besigheid voldoen aan al die wetlike vereistes vanuit ‘n opleidingsoogpunt.

Operasioneel – “Back to Basics”

Operasionele effektiwiteit is van uiterste belang en is die gom wat Suidwes aan mekaar hou. Dus is dit belangrik dat ons die basiese dinge baie goed doen! Dit is die grootste fokusarea vir Suidwes Akademie en word aangepas volgens elke bedryfsafdeling se spesifieke behoeftes.

Suidwes Akademie glo dat ons die verskil wil wees wat ons in die wêreld wil sien, en het dus die voorreg om n verskil in Suidwes Landbou te kan maak.

Training in grain classification

Mentorship training

TRAINING

  • Suidwes is committed to developing its employees’ skills and knowledge. New staff are exposed to a comprehensive staff introduction program and receive a task list when appointed.
  • Suidwes offers study loans and scholarships to employees and their families.
  • Formal training at tertiary institutions include various levels of management and specialist training.

With skills training through apprenticeships, Suidwes strives to establish a line of expertise within the organisation that can fill vacant posts and maintain a high performance culture.

Suidwes qualifies for all available funding from the Agriseta due to it’s full compliance. In addition to specific claims Suidwes also qualifies for discretionary grants awarded by Agriseta for additional training and employment of apprenticeships.

In-house training, inter alia, computer skills, inter- and intrapersonal skills, effective customer service, product and retail training empower employees to proactively meet customer needs.

Suidwes also aims to attract highly skilled and performance driven employees and to develop and retain them. Suidwes strives to create a work environment that contribute to attract diverse and skilled people and encourage them to fulfill their potential in the company.
Facilities are available for assistance fund loans to permanent employees. The maximum amount may not exceed 60% of the employee’s cash salary.

Enquiries:
Riekie du Preez
Beampte: Opleiding
T.: 018 581 1105
F.: 018 581 1501
riekiedp@suidwes.co.za