2019 dokumente & verslae

notule-26sept-2018

suidwes-annual-report-jaarverslag-2019-omslag

omslag-verklaring-van-orit-korp-bestuursverslag-volhoubaarheidsverslag-2019

uitslag-stemming-van-aandeelhouersvergadering

decleration-of-the-audit-risk-and-it-committee-2019-1

onafhanklike-ouditeursverslag-omslag

ERRATUM

omsendbrief-aan-suidwes-aandeelhouers-erratum

2018

suidwes-gei%cc%88ntegreerde-jaarverslag-2018-1

verkorte-state-vir-internet-2018-1