Graanhantering en Silo’s

Petrus Boshoff

Petrus Boshoff

Senior Bestuurder Graanhantering

T: 018 581 1025
S: 083 6278109
petrusb@suidwes.co.za

GRAANHANTERING

SUIDWES-SILOBEDRYF bied ‘n volledige hanterings- en opbergingsdiens aan sy kliënte wat hantering, opberging en addisionele dienste soos sif, droging en skoonmaak van hulle graan insluit. Suidwes Silobedryf berg kliënte se graan op met massahantering in 16 betonsilo’s (ingeslote twee bunkers as deel van die Hoopstad- en Hertzogvillesilo’s) en drie bunkerkomplekse wat strategies deur Suidwes se graanproduksiegebied versprei is. Goed-opgeleide, kundige silopersoneel bedryf hierdie silo’s en bunkers om graan effektief te verkry, te hanteer en op te berg en word deur bemarkers en landboukundiges bygestaan.

Graankwaliteit en graanbestuur in silo’s geniet ‘n hoë prioriteit by Suidwes Silobedryf. Graan word gereeld teen insekte berook en erkende standaarde in graderingspraktyke word toegepas. Kliënte kan van gehalte diens verseker wees met die hantering, opberging en bemarking van hulle graan, gegewe die hoë gehalte van die bergingsfasiliteite en kundigheid wat beskikbaar is.

silo-sunset(www)

Silobestuurders

SILOBESTUURDER POSADRES KONTAKBESONDERHEDE

AMALIA

Vakant (Silobestuurder)

Posbus 84

Mullerstraat

Amalia, 2786

053 964 0620

053 964 0701 (Faks)

083 379 7322 (5836)

E-pos: silo.amalia@suidwes.co.za

BAMBOESSPRUIT

David Senatle (Silobestuurder)

Posbus 122

Waagkraal

Ottosdal, 2610

018 571 0261

018 571 1229 (Faks)

086 522 3939 (Faks)

082 901 7376

E-pos: silo.bamboesspruit@suidwes.co.za

davids@suidwes.co.za

BLOEMHOF

Tos Esterhuizen (Silobestuurder)

Posbus 96

Dorpstraat

Bloemhof, 2660

053 433 1002

053 433 2376 (Faks)

083 379 7540 (5636)

E-pos: silo.bloemhof@suidwes.co.za

tose@suidwes.co.za

CHRISTIANA

Pieter Theron (Silobestuurder)

Posbus 283

Koöperasiestraat

Christiana, 2680

053 441 2211

053 441 2970 (Faks)

071 319 0789

E-pos: silo.christiana@suidwes.co.za

pietert@suidwes.co.za

HALLATSHOPE

John Modisadife (Silobestuurder)

Posbus 406

Jala-Jala

Schweizer-Reneke, 2780

018 065 0013

086 505 9165 (Faks)

064 860 9723 (5977)

E-pos: silo.hallatshope@suidwes.co.za

johnm@suidwes.co.za

HERTZOGVILLE

Riaan Steyn (Silobestuurder)

Posbus 66

Skoolstraat

Hertzogville, 9482

053 421 9158

053 421 9601 (Faks)

083 279 2145 (5470)

E-pos: silo.hertzogville@suidwes.co.za

riaansteyn@suidwes.co.za

HELPMAN SAKDEPOT

Hugo Nieuwoudt (waarnemend)

Posbus 66

Skoolstraat

Hertzogville, 9482

082 715 0500 (5514)

E-pos: sak.helpman@suidwes.co.za

hugon@suidwes.co.za

silo.helpman@suidwes.co.za

HOOPSTAD

Willie Botha (Silobestuurder)

Japhetstraat 45

Hoopstad, 9479

053 444 1012

053 444 1799 (Faks)

082 806 9407 (5735)

E-pos: silo.hoopstad@suidwes.co.za

willieb@suidwes.co.za

KRUISING BUNKER, HOOPSTAD

Bennie Enslin (Silobestuurder)

Vryheid

(Gebruik Hoopstad silo adres)

082 673 1210 (5953)

E-pos: silo.kruising@suidwes.co.za

benniee@suidwes.co.za

POPPIELAND BUNKER, HOOPSTAD

Walter Booysen (Silobestuurder)

Poppieland

(Gebruik Hoopstad silo adres)

082 673 1170 (5804)

E-pos: silo.poppieland@suidwes.co.za

walterb@suidwes.co.za

KAMEEL

Zacharia Lekwakwe (Silobestuurder)

Posbus 14

Kameelbult

Kameel, 8603

053 989 0005

053 989 0008 (Faks)

082 806 5709 (5135)

E-pos: silo.kameel@suidwes.co..za

zacl@suidwes.co.za

KINGSWOOD

Ryno Jansen (Silobestuurder)

Posbus 468

Rietfontein

Bloemhof, 2660

053 433 2141

053 433 1111 (Faks)

086 210 8808 (Faks)

082 805 6412 (5543)

E-pos: silo.kingswood@suidwes.co.za

rynoj@suidwes.co.za

LEEUDORINGSTAD

Danny Viljoen (Silobestuurder)

Posbus 5

Louwpan

Leeudoringstad, 2640

018 581 3301

018 065 0002

086 522 3949 (Faks)

081 0115868 (5400)

E-pos: silo.leeudoringstad@suidwes.co.za

dannyv@suidwes.co.za

MISGUNST BUNKER, BOTHAVILLE

Peet van Rensburg (Silobestuurder)

(Gebruik Leeudoringstad silo adres) 071 680 8403 (5840)

083 379 7153 (5624)

E-pos: silo.bothaville@suidwes.co.za

silo.misgunst@suidwes.co.za

peetvr@suidwes.co.za

MAKWASSIE

JP Lidderd (Silobestuurder)

Posbus 67

MacMillanstraat

Makwassie, 2650

018 065 0014

086522 3950 (Faks)

082 802 0328 (5758)

E-pos: silo.makwassie@suidwes.co.za

jpl@suidwes.co.za

MIGDOL

Johan Kruger (Silobestuurder)

Posbus 37

Poortjie

Migdol, 2775

053 965 0730

053 965 0691 (Faks)

064 860 9720 (5937)

E-pos: silo.migdol@suidwes.co.za

johank@suidwes.co.za

SCHWEIZER-RENEKE

Pieter van Heerden (Silobestuurder)

Posbus 27

Olivierstraat

Schweizer-Reneke, 2780

053 963 1041

053 963 2709 (Faks)

086 522 3952 (Faks)

066 304 2507

E-pos: silo.schweizerreneke@suidwes.co.za

pieter.vanheerden@suidwes.co.za

STRYDPOORT

Portia Senatle (Silobestuurder)

Posbus 122

Ottosdal

2610

018 065 0012

086 552 2953 (Faks)

078 800 2624 (5130)

E-pos: silo.strydpoort@suidwes.co.za

portias@suidwes.co.za

VRYBURG

Steve Marshall (Silobestuurder)

Posbus 137

Meulestraat

Vryburg, 8600

053 927 2264

053 927 6210 (Faks)

082 805 6411 (5964)

E-pos: silo.vryburg@suidwes.co.za

WOLMARANSSTAD

Thys Visagie (Silobestuurder)

Posbus 467

Krugerstraat 81

Wolmaransstad, 2630

018 596 1300

018 596 2658 (Faks)

082 678 9736 (5933)

E-pos: silo.wolmaransstad@suidwes.co.za

thysvisagie@suidwes.co.za

GRAANDIENSTE

Chris Kotze (Plaagbeheerbeampte)

Ben Jacobs (Plaagbeheerbeampte)

Posbus 467

Krugerstraat 81

Wolmaransstad, 2630

018 596 1300

018 596 2658 (Faks)

082 801 4595 (5909)

082 888 6972 (5215)

E-pos: chrisk@suidwes.co.za

benj@suidwes.co.za

WESSELSBRON BUNKER

Emmanuel Tlhagaswane (Silobestuurder)

Du Toitlaan

Wesselsbron, 9680

018 065 0016

082 805 2769 (5478)

E-pos: zesto.bunker@suidwes.co.za

silo.zesto@suidwes.co.za

ZESTO BUNKER

Attie Louw (Streeksilobestuurder)

Danny Viljoen snr

 

Posbus 67

McMillanstraat

Makwassie, 2650

079 699 0856 (5461)

082 805 1701 (5762)

E-pos: chrisk@suidwes.co.za

benj@suidwes.co.za

AFRICUM MILLS

Dries vd Linde

Posbus 467

Krugerstraat 81

Wolmaransstad, 2630

018 596 1065

086 461 5082 (Faks)

082 805 1698 (5935)

E-pos: milling@africum.co.za

 

Streeksilobestuurders

AREA

POSADRES

KONTAKBESONDERHEDE

OOS-STREEK

Sentrale Kantoor, Leeudoringstad

Attie Louw (Streeksilobestuurder)

Posbus 5

Voortrekkerstraat

Leeudoringstad, 2640

082 805 1701 (5762)

E-pos: attiel@suidwes.co.za

WES-STREEK

Schweizer-Reneke

Koos vd Venter (Streeksilobestuurder)

Posbus 27

Olivierstraat

Schweizer-Reneke,

2780

083 379 7292 (5932)

E-pos: koosvdv@suidwes.co.za  

SENTRAAL-STREEK

Wolmaransstad

Dries vd Linde (Streeksilobstuurder)

Posbus 467

Krugerstraat 81

Wolmaransstad,

2630

082 805 1698 (5935)

E-pos: driesvdl@suiwes.co.za

SUID-STREEK

Christiana

Johan Welman (Streeksilobstuurder)

Posbus 283

Koöperasiestreet

Christiana,

2680

082 804 3474(5788)

053 441 2211

053 441 2970 (Faks)

E-pos: johanw@suidwes.co.za

KOLLATERALE BESTUURDER

Wolmaransstad

Casper Heymans

Posbus 5

Voortrekkerstraat

Leeudoringstad,

2640

082 802 7259 (5792)

E-pos: casperh@suidwes.co.za  

BESTUURDER: OPLEIDING & ONTWIKKELING

Hallatshope

Johan Labuschagne

Posbus 406

Jala-Jala

Schweizer-Reneke,

2780

082 805 6413 (5736)

018 065 0032

Email: johanla@suidwes.co.za