Opleiding

Opleiding in graanklassifisering

Mentoropleiding

Geleentheid vir groei en ontwikkeling

  • Suidwes investeer in die ontwikkeling van sy werknemers se vaardighede en kennis. Nuwe personeel word blootgestel aan ‘n volledige personeelbekendstellingsprogram en ontvang tydens aanstelling ‘n volledige taaklys.
  • Suidwes bied studielenings en studiebeurse aan werknemers en hul families.
  • Formele opleiding by tersiêre instansies sluit verskeie vlakke van bestuurs- en spesialisopleiding in.

Met vaardigheidsopleiding, deur middel van leerlingskappe, streef Suidwes daarna om ‘n pyplyn van kundigheid binne die organisasie te vestig wat poste wat vakant raak kan vul en wat ‘n hoë prestasiekultuur handhaaf.

Danksy volledige voldoening kwalifiseer Suidwes vir alle beskikbare befondsing van die Agriseta. Benewens spesifieke eise, kwalifiseer Suidwes vir diskresionêre toelaes wat deur Agriseta vir bykomende opleiding en vir indiensneming van leerlingskappe toegeken word.
In-huis opleiding soos o.a. rekenaarvaardighede, inter- en intrapersoonlike vaardighede, effektiewe klantediens, produk- en kleinhandelopleiding bied aan werknemers die geleentheid om hulself te bemagtig om sodoende pro aktief aan klante se behoeftes te voldoen.

Dis ook ons strewe om hoogs vaardige en presterende werknemers te trek, te ontwikkel en te behou. Suidwes strewe na ‘n werksomgewing wat meewerk om diverse en vaardige mense te trek en moedig hulle aan om daarna te streef om hul volle potensiaal binne Suidwes te bereik.
Daar bestaan fasiliteite vir hulpfondslenings aan permanente werknemers waarvolgens die maksimum bedrag nie 60% van die werknemer se kontant salaris mag oorskry nie.

Navrae: Riekie du Preez
Beampte: Opleiding
T.: 018 581 1105
F.: 018 581 1501

riekiedp@suidwes.co.za