Bettie Dunhin

Bettie Dunhin

Senior Bestuurder Verhandeling

T: 018 581 1156
bettied@suidwes.co.za

Elna Ross

Elna Ross

SAFEX-makelaar

T: 018 581 1152
elnar@suidwes.co.za

Lorraine Kotze

Lorraine Kotze

Jnr SAFEX Admin Makelaar

T: 018 581 1251
S: 082 679 3441
lorrainek@suidwes.co.za

Personeel – Graan Hoofkantoor

Naam Posbenaming Telefoon Selnommer Faksnommer e-pos adres
Adri Serfontein Asst. Finansiële Bestuurder: Graan 018 581 1093 066 301 9559 adris@suidwes.co.za
Adriaan Jooste Bestuurder Admin & Stelsels: Logistiek 018 581 1049 060 998 0064 adriaan.j@suidwes.co.za
Albert Jacobsz Snr Bestuurder: Kontrakte & Logistiek 018 581 1168 076 871 3759 018 581 1578 albertj@suidwes.co.za
Analie Kotze Beampte Admin 018 581 1073 082 929 2731 018 581 1592 analiek@suidwes.co.za
Andries van der Walt Graanverkryger 018 581 1257 083 325 1517 andriesvdw@suidwes.co.za
Anelda Jacobs Beampte Admin 018 581 1186 072 508 4139 018 581 1474 aneldaj@suidwes.co.za
Anél Marx Bestuurder Graanadministrasie 018 581 1148 082 889 3765 018 581 1594 anelm@suidwes.co.za
Anli Robinson Beheerbeampte Graanlogistiek 018 581 1238 082 612 1861 018 581 1447 anlir@suidwes.co.za
Anna-Mart van der Linde Tydelik 018 581 1236 084 380 7585 annamartvdl@suidwes.co.za
Annelie Flemming Beampte Kontrakbestuur 018 581 1150 084 207 5653 018 581 1593 annelief@suidwes.co.za
Annerie van der Westhuizen Hoofklerk: Silodienste 018 581 1266 071 464 1422 018 581 1475 annerievdw@suidwes.co.za
Ansonet Botha Asst. Bestuurder: Africum Voorraad 018 581 1250 072 237 3545 ansonetb@suidwes.co.za
Bertha Mohithli Snr Klerk: Logistiek 018 581 1245 074 974 0599 bertham@suidwes.co.za
Bertus Pretorius Snr Bestuurder: Graanverkryging 018 581 1235 083 325 1851 018 581 1485 bertusp@suidwes.co.za
Bettie Dunhin Snr Bestuurder: Verhandeling 018 581 1156 082 885 6360 018 581 1572 bettied@suidwes.co.za
Carmen Stander Tydelik 018 581 1077 071 538 3309 carmens@suidwes.co.za
Cecil Gresse Snr Rekenmeester: Graan 018 581 1145 083 633 6787 018 581 1520 cecilg@suidwes.co.za
Christiaan Vosloo Rekenmeester: Graan 018 581 1226 072 827 2870 christiaanv@suidwes.co.za
Christo Smit Snr Bestuurder: Kommunikasie 018 581 1159 083 627 8112 018 581 1434 christos@suidwes.co.za
Colleen Marais Hoofklerk: Graan SK 018 581 1219 060 500 5202 colleenm@suidwes.co.za
Corné Willers Jnr SAFEX Admin Makelaar 018 581 1226 083 380 4480 018 581 1528 cornew@suidwes.co.za
Corrie Marais Persoonlike Assistent 018 581 1017 082 374 6026 018 581 1570 corriem@suidwes.co.za
Danie Smith Graanspesialis 018 581 1095 082 338 7420 danies@suidwes.co.za
Desiré J van Rensburg Tydelik 018 581 060 631 6846 desireej@suidwes.co.za
Dinah Mothibedi Beampte Voorraad 018 581 1077 063 015 5430 dinahm@suidwes.co.za
Elna Ross SAFEX Makelaar 018 581 1152 082 904 2973 018 581 1574 elnas@suidwes.co.za
Elsa Van Rensburg Asst. Bestuurder Administrasie 018 581 1151 082 971 4092 018 581 1448 elsajvr@suidwes.co.za
Estelle Van Wyk Kredietkontroleur 018 581 1220 060 383 9038 018 581 1577 estellevw@suidwes.co.za
Gerty Fourie Beampte Voorraad 018 581 1200 084 021 2418 gertyfourie@suidwes.co.za
Hester Van der Westhuizen Beheerbeampte Graanadmin Mielies 018 581 1237 072 285 4792 018 581 1583 hestervdw@suidwes.co.za
Ilze Müller Beampte: Kontrakte 018 581 1068 082 854 3207 018 581 1443 ilzem@suidwes.co.za
Ivan Theunissen Internskap 018 581 1090 073 112 3341 ivant@suidwes.co.za
Jacques Pretorius Snr Bestuurder: Graanbemarking 018 581 1160 084 909 2724 018 581 1575 jacquesp@suidwes.co.za
Jan Grobbelaar Hoof Uitvoerende Beampte: Graan 018 581 1015 082 323 6151 018 581 1415 jang@suidwes.co.za
Johan Botes Graanverkryger 053 421 9158 082 809 9429 johanb@suidwes.co.za
Johan J van Rensburg Graanbemarker 018 581 1028 082 822 9301 johan.jvrensburg@suidwes.co.za
Julia Kambinda Beampte Voorraadbestuur 018 581 1158 073 294 2132 018 581 1569 juliak@suidwes.co.za
Kobus Theron Graanbemarker 018 581 1157 082 788 7215 018 581 1435 kobust@suidwes.co.za
Koos van Rensburg Graanverkryger 082 885 9667 koosvr@suidwes.co.za
Lorraine Kotze SAFEX Makelaar 018 581 1251 082 679 3441 018 581 1571 lorrainek@suidwes.co.za
Madeleen Malherbe Finansiële Bestuurder: Graan 018 581 1275 072 641 7352 018 581 1451 madeleenm@suidwes.co.za
Mario Theron Rekenmeester: SAFEX 018 581 1227 066 301 9555 018 581 1442 mariot@suidwes.co.za
Melanie Van der Linde Snr Bestuurder: Graanadministrasie 018 581 1155 082 904 2905 018 581 1423 melanievdl@suidwes.co.za
Motlatsi Finger Kredietkontroleur: Graan 018 581 1055 083 297 7071 018 581 1579 motlatsif@suidwes.co.za
Natasha Botes Jnr Rekenmeester 018 581 1221 083 325 8604 018 581 1596 natashab@suidwes.co.za
Petrus Boshoff Snr Bestuurder: Graanhantering 018 581 1025 083 627 8109 018 581 1430 petrusb@suidwes.co.za
Ria Lotz Jnr Rekenmeester 018 581 1224 083 310 5127 018 581 1581 rial@suidwes.co.za
Riaan Van Rensburg Graanverkryger 018 581 1146 071 670 8419 018 581 1429 riaanvr@suidwes.co.za
Thapedi Mogotsi Kontrolebeampte 018 581 1231 079 727 7724 thapedim@suidwes.co.za