Tenders

5-onderstepoort-tender-julie-2019

Suidwes benodig van tyd-tot-tyd die dienste/produkte van eksterne diensverskaffers. Suidwes beskik oor ‘n geskrewe verkrygingsbeleid in terme waarvan onder andere van openbare- of geslote tenderprosesse gebruik gemaak word om diensverskaffers te oorweeg.

 

Vir enige navrae of hulp met betrekking tot tenders,
kontak Derék Linde by 018 581 1022 of derekl@suidwes.co.za