Graanverkryging en -bemarking

Graanverkrygers by Suidwes Landbou is op die hoogte van verwikkelinge in die mark. Graanbemarking fokus op die verhandeling van mielies, koring, sonneblom, sojabone en graansorghum.
Suidwes Graanbemarking bestaan uit twee maatskappye naamlik Africum Commodities (Edms) Bpk waar die verkryging, bemarking en finansiering van die graanvoorraad plaasvind en Suidwes-Makelary (Edms) Bpk waar verskansing van die kliënte se graan gedoen word. Albei is gespesialiseerde besighede binne Africum (Edms) Bpk.

Graanverkrygers

Riaan Janse van Rensburg

Riaan Janse van Rensburg

Graanverkryger

TEL: 018 581 1146
SEL: 071 670 8419
riaanvr@suidwes.co.za

Gerald Dunhin

Gerald Dunhin

Graanverkryger

TEL: 018 581 1257
SEL: 082 808 4431
geraldd@suidwes.co.za

Andries van der Walt

Andries van der Walt

Graanverkryger

SEL: 083 235 1517
andriesvdw@suidwes.co.za

Graanbemarkers

Jacques Pretorius

Jacques Pretorius

Snr Bestuurder: Graanbemarking

TEL: 018 581 1160
SEL: 084 909 2724
jacquesp@suidwes.co.za

Personeel – Graan Hoofkantoor

Naam Posbenaming Telefoon Selnommer Faksnommer e-pos adres
Adriaan Jooste Bestuurder Admin & Stelsels: Logistiek 018 581 1049 060 998 0064 adriaan.j@suidwes.co.za
Albert Jacobsz Snr Bestuurder: Kontrakte & Logistiek 018 581 1168 076 871 3759 018 581 1578 albertj@suidwes.co.za
Analie Kotze Beampte Admin 018 581 1073 082 929 2731 018 581 1592 analiek@suidwes.co.za
Andries van der Walt Graanverkryger 018 581 1257 083 325 1517 andriesvdw@suidwes.co.za
Anelda Jacobs Beampte Admin 018 581 1186 072 508 4139 018 581 1474 aneldaj@suidwes.co.za
Anél Marx Bestuurder Graanadministrasie 018 581 1148 082 889 3765 018 581 1594 anelm@suidwes.co.za
Anli Robinson Beheerbeampte Graanlogistiek 018 581 1238 082 612 1861 018 581 1447 anlir@suidwes.co.za
Anna-Mart van der Linde Tydelik 018 581 1236 084 380 7585 annamartvdl@suidwes.co.za
Annelie Flemming Beampte Kontrakbestuur 018 581 1150 084 207 5653 018 581 1593 annelief@suidwes.co.za
Annerie van der Westhuizen Hoofklerk: Silodienste 018 581 1266 071 464 1422 018 581 1475 annerievdw@suidwes.co.za
Ansonet Botha Asst. Bestuurder: Africum Voorraad 018 581 1250 072 237 3545 ansonetb@suidwes.co.za
Bertha Mohithli Snr Klerk: Logistiek 018 581 1245 074 974 0599 bertham@suidwes.co.za
Bertus Pretorius Snr Bestuurder: Graanverkryging 018 581 1235 083 325 1851 018 581 1485 bertusp@suidwes.co.za
Bettie Dunhin Snr Bestuurder: Verhandeling 018 581 1156 082 885 6360 018 581 1572 bettied@suidwes.co.za
Carmen Stander Tydelik 018 581 1077 071 538 3309 carmens@suidwes.co.za
Cecil Gresse Snr Rekenmeester: Graan 018 581 1145 083 633 6787 018 581 1520 cecilg@suidwes.co.za
Christiaan Vosloo Rekenmeester: Graan 018 581 1226 072 827 2870 christiaanv@suidwes.co.za
Christo Smit Snr Bestuurder: Kommunikasie 018 581 1159 083 627 8112 018 581 1434 christos@suidwes.co.za
Corné Willers Jnr SAFEX Admin Makelaar 018 581 1226 083 380 4480 018 581 1528 cornew@suidwes.co.za
Corrie Marais Persoonlike Assistent 018 581 1017 082 374 6026 018 581 1570 corriem@suidwes.co.za
Danie Smith Graanspesialis 018 581 1095 082 338 7420 danies@suidwes.co.za
Desiré J van Rensburg Tydelik 018 581 060 631 6846 desireej@suidwes.co.za
Elna Ross SAFEX Makelaar 018 581 1152 082 904 2973 018 581 1574 elnas@suidwes.co.za
Elsa Van Rensburg Asst. Bestuurder Administrasie 018 581 1151 082 971 4092 018 581 1448 elsajvr@suidwes.co.za
Estelle Van Wyk Kredietkontroleur 018 581 1220 060 383 9038 018 581 1577 estellevw@suidwes.co.za
Gerty Fourie Beampte Voorraad 018 581 1200 084 021 2418 gertyfourie@suidwes.co.za
Hester Van der Westhuizen Beheerbeampte Graanadmin Mielies 018 581 1237 072 285 4792 018 581 1583 hestervdw@suidwes.co.za
Ilze Müller Beampte: Kontrakte 018 581 1068 082 854 3207 018 581 1443 ilzem@suidwes.co.za
Ivan Theunissen Internskap 018 581 1090 073 112 3341 ivant@suidwes.co.za
Jacques Pretorius Snr Bestuurder: Graanbemarking 018 581 1160 084 909 2724 018 581 1575 jacquesp@suidwes.co.za
Jan Grobbelaar Hoof Uitvoerende Beampte: Graan 018 581 1015 082 323 6151 018 581 1415 jang@suidwes.co.za
Johan Botes Graanverkryger 053 421 9158 082 809 9429 johanb@suidwes.co.za
Johan J van Rensburg Graanbemarker 018 581 1028 082 822 9301 johan.jvrensburg@suidwes.co.za
Kobus Theron Graanbemarker 018 581 1157 082 788 7215 018 581 1435 kobust@suidwes.co.za
Koos van Rensburg Graanverkryger 082 885 9667 koosvr@suidwes.co.za
Lorraine Kotze SAFEX Makelaar 018 581 1251 082 679 3441 018 581 1571 lorrainek@suidwes.co.za
Madeleen Malherbe Finansiële Bestuurder: Graan 018 581 1275 072 641 7352 018 581 1451 madeleenm@suidwes.co.za
Mario Theron Rekenmeester: SAFEX 018 581 1227 066 301 9555 018 581 1442 mariot@suidwes.co.za
Melanie Van der Linde Snr Bestuurder: Graanadministrasie 018 581 1155 082 904 2905 018 581 1423 melanievdl@suidwes.co.za
Motlatsi Finger Kredietkontroleur: Graan 018 581 1055 083 297 7071 018 581 1579 motlatsif@suidwes.co.za
Natasha Botes Jnr Rekenmeester 018 581 1221 083 325 8604 018 581 1596 natashab@suidwes.co.za
Petrus Boshoff Snr Bestuurder: Graanhantering 018 581 1025 083 627 8109 018 581 1430 petrusb@suidwes.co.za
Ria Lotz Jnr Rekenmeester 018 581 1224 083 310 5127 018 581 1581 rial@suidwes.co.za
Riaan Van Rensburg Graanverkryger 018 581 1146 071 670 8419 018 581 1429 riaanvr@suidwes.co.za