Administratiewe inligting

GEREGISTREERDE ADRES EN POSADRES

Voortrekkerstraat
Leeudoringstad
2640
Posbus 5
Leeudoringstad
2640

GROEPSEKRETARIS

Derék Linde
Posbus 5
Leeudoringstad
2640
Tel:  (018) 581 1022
E-pos:  derekl@suidwes.co.za

OORDRAGSEKRETARIS

Groepsekretaris – sien besonderhede hierbo

VERHANDELINGSKAMER

P/a  Die Groepsekretaris
Posbus 5
Leeudoringstad
2640
Navrae: Me Adèle Holtzhausen
Tel:  (018) 581 1191
E-pos:  adeleh@suidwes.co.za

OUDITEURE

Pricewaterhouse Coopers Ingelyf
Tweedelaan 61
Westdene
Bloemfontein
9301
Posbus 818
Bloemfontein
9300

BANKIERS

Land- en Landbou-ontwikkelingsbank van Suid-Afrika
First National Bank, ’n divisie van First Rand Bank Beperk
ABSA Bank Beperk, lid van die Barclays Groep
Nedbank, ʼn afdeling van Nedcor Bank Beperk

REGISTRASIENOMMERS VAN MAATSKAPPYE

Suidwes Beherend (RF) (Edms) Bpk (1998/007242/07)

Suidwes Beleggings (Edms) Bpk (1998/007601/07)

Suidwes Landbou (Edms) Bpk (1990/006879/07)

Suidwesfin (Edms) Bpk (1998/007714/07)

Suidwes-Makelary (Edms) Bpk (1993/000083/07)

Africum Commodities (Edms) Bpk (1994/000592/07)

Terratek International (Edms) Bpk (1997/000060/07)

Suidwes IT-Oplossings (Edms) Bpk (1996/018157/07)

Suidwes IT Solutions 2 (Edms) Bpk (2014/051978/07)

NviroTek Laboratories (Edms) Bpk (2007/029712/07)

Africum Beperk (2011/1027946/06)

Agrinet (Edms) Bpk (1999/001922/07)

Network Embedded Technologies (Edms) Bpk (2009/014440/07)

Raddix Group (Edms) Bpk (2012/115113/07)

PE-BEE Agri (Edms) Bpk (2005/036308/07)

Africum Mills (Edms) Bpk (1994/001751/07)

TOLVRYNOMMER:           0800511475

WHISTLE BLOWERS: 0800203115