1 Aug 2019

Samesmelting van Suidwes Handel en Suidwes Meganisasie (Agrifriend)

Die Suidwes Direksie het op 1 Augustus 2019 die besluit geneem om die bestaande Handel en Meganisasie Divisies van Suidwes Landbou saam te voeg en as een divisie te laat funksioneer.

Volgens Mnr Hansie Viljoen (Voorsitter: Suidwes Direksie) bied die samesmelting groter operasionele effektiwiteit, geleentheid vir spesialisering en verbeterde dissipline, kontrole en noulettendheid, wat deur middel van ‘n matriksmodel bestuur sal word.

Mnr Pieter van Zyl, die huidige Hoof Uitvoerende Beampte van Suidwes Meganisasie (Agrifriend) sal aan die hoof staan van die gekombineerde Handel & Meganisasie Divisie.

“Met die bekwame en kundige personeel, asook effektiewe bestuurstelsels, het ek geen twyfel dat die samesmelting tot beter dienslewering en groter tevredenheid by kliënte en aandeelhouers sal lei nie”, sê Dr Herman van Schalkwyk (Groep Hoof Uitvoerende Beampte, Suidwes Landbou) .

Die samesmelting is van Maandag 05 Augustus 2019 van krag.

Navrae:

Deon Badenhorst
Bestuurder: Korporatiewe Bemarking en Kommunikasie
T: 018-581 1192

deonb@suidwes.co.za
www.suidwes.co.za

Mnr Pieter van Zyl, die nuwe Hoof Uitvoerende Beampte van die Handel & Meganisasie Divisie

Mnr Pieter van Zyl, die nuwe Hoof Uitvoerende Beampte van die Handel & Meganisasie Divisie (Agrifriend)