Mediavrystellings

2020

verdere-aankondiging-banner

verdere-aankondiging-1-apr-cover

GROEN LYN

banner-uit-herman-se-kantoor

NASIONALE STAAT VAN INPERKING

Suidwes-aandeelhouers en kliënte
Ons staan op die vooraand van ’n Nasionale Staat van Inperking. ’n Tydperk van onsekerheid, ongemak en tot ’n mate, ook onkunde met ’n besmettingskurwe wat daagliks opwaarts beweeg. Tog staan ons ook op die vooraand van ’n rekord oes, met goeie reënval en die belofte van ’n uitkoms na ’n aantal uitdagende landbou-jare.

Die aankondiging van ’n Nasionale Noodtoestand en ’n Nasionale Staat van Inperking het ’n mens net weer laat besef hoe vining alles kan verander. Landbou is in hierdie krisis ’n essensiële diens, soos deur die Minister van Landbou bevestig en daarom is die beginsel van ’n essensiële diens van toepassing. In die lig daarvan maak ons by Suidwes Landbou gereed om u by te staan in tye waar die meeste besighede gedwing word om te sluit en personeel huistoe gestuur word.

Ons 19 handelstakke sal weeksdae oop wees van 09:00 tot 15:00 maar sal Saterdae gesluit wees. Aangesien dit vir ons belangrik is om hierdie blootstelling vir beide kliënte en personeel te beperk versoek ons kliënte waar moontlik om bestellings telefonies moet plaas, waarna bestelling gereed gekry sal word en u dit slegs hoef op te laai. Die reëling geld ook vir stoor- en werfprodukte. In-stap kliënte sal gereguleer word ten einde blootstelling te beperk.

Met strooptyd om die draai, sal ons Onderdelesentrums u kan help met die nodige onderdele en ander benodighede. Dieselfde werksure is van toepassing as by die handelstakke en bestellings en navrae kan telefonies hanteer word. Die Suidwes Werkswinkels is ook oop en u is welkom om met u naaste werkswinkelbestuurder te skakel. Heelwat graan word gedurende hierdie tyd uitgelaai vir plaaslike gebruik, asook na ons buurlande. Besigheidsure by ons Graan Silo’s verander na weeksdae 08:00 tot 16:00. Kontak gerus ons Graanverkrygers en Graan Silobestuurders vir enige navrae.

Ons Verhoudingbestuurders (AgriCapital) en Versekeringmakelaars (Suidwes Malelaars) is telefoniese beskikbaar en kan u navrae hanteer en u bystaan met enige rekening-, finansiering- of versekeringsinligting. Ons personeel is vir ons belangrik, daarom is dit noodsaaklik om voorkomend en verantwoordelik op te tree. U sal blootgestel word aan basiese voorsorgmaatreëls wanneer bedryfspunte besoek word. Ons vra ook u begrip en geduld in die verband. Vir u gerief sal die noodnommers van ons bedryfspunte op Whatsapp en sosiale media versprei word.

By Suidwes Landbou is landbou ons passie en ons kliënte ons prioriteit. Ons rol is om ‘n bydrae te lewer tot die voedselwaardeketting van Suid-Afrika. As rolspeler in die lewering van noodsaaklike of essensiële dienste in die landbousektor, loop ons graag die pad saam met u.

Mag u en u gesin die Vader se genade, beskerming en leiding ontvang in hierdie uitdagende tyd.

Beste wense.

Herman van Schalkwyk (Dr) – Hoof Uitvoerende Beampte: Suidwes Groep

1st-page-afrikaans-gesamentlike-voorneme

joint-firmeerste-blad